Kurzy

Webinář na téma Majetek a jeho odpisy
Online
více informací registrovat

Webinář na téma FKSP – příspěvková organizace
Online
více informací registrovat

Webinář na téma Fond reprodukce, fond investic a investiční transfery
Online
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

30. března 2020 Dobrý den, vzhledem k nařízení vlády ČR rušíme kurzy v dubnu a květnu 2020. Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví!

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Webinář na téma Fond reprodukce, fond investic a investiční transfery
Fond reprodukce, fond investic a investiční transfery v příkladech pro PO

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
1.10. - 31. 10. 2021 (odkaz na školení budete mít k dispozici 31 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)


Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení - přístup ke školení budete mít do 31. 10. 2021
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy


Kurz je určen:
Účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Fond investic
2. Právní rámec
3. ČÚS 704 - přehled 1. část
4. ČÚS 704 - přehled 2. část
5. Přehled fondů PO
6. Peněžní fondy, peněžní krytí
7. Peněžní krytí
8. Rozvaha PO - krytí peněžních fondů
9. Státní PO - 1.část
10. Státní PO - 2.část
11. Státní PO - 3.část
12. FI - obecně
13. Nekrytý FI - teorie
14. Problematika akruálního VH, DM pořízen z 403
15. Varianty účtování § 7/563/1991 Sb. - věrný a poctivý obraz ke snímku 14
16. Problematika akruálního VH, DM pořízen z 403, TP 0,5
17. Tvorba a čerpání FI
18. Tvorba FI, investiční transfer
19. Tvorba FI, prodej není postup RH
20. Tvorba FI, prodej - postup RH
21. Čerpání FI na opravy a údržby z 403
22. Bod 4.17./703 - časové rozlišení 403 ve 100 %
23. Čerpání FI z jiných peněžních prostředků
24. Oprava hrazena z peněz na provoz - FI nečerpat
25. Oprava hrazena z hospodářské činnosti - FI nečerpat
26. Oprava hrazena z investičního příspěvku a z RF převod na IF - čerpat IF
27. Oprava hrazena z PP na odpisy zaslané zřizovatelem
28. Odvod zřizovateli - 403
29. Odvod investičního příspěvku - 401
30. Kontrola FI - tabulka
31. Transfer ex ante - zálohy
32. Transfer ex post - peníze až po
33. Investiční transfer ex post - příklad
34. Bod 4.2.6./709 - transferový podíl se nemění - ex post
35. Odpisový plán před vyúčtováním - 403
36. Odpisový plán po vyúčtování - 403, transferový podíl se nemění
37. Investiční transfer ex ante - příklad
38. Bod 4.2.6./709, bez zásahu na kartu transferový podíl se nemění - ex ante
39. Dotaz - investiční transfer
40. Řešení dotazu
41. Časové rozlišení - 403
42. Vyúčtování investičního transferu a časové rozlišení - 403
43. Odvod porušení dotačních podmínek - 403
44. Dotaz - ex post na 511
45. Dotaz - ex post na 511 - pokračování
Datum konání:
Místo:
Cena:
31. října v 0:00
Online
890 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt