Kurzy

Webinář na téma Majetek a jeho odpisy
Online
více informací registrovat

Webinář na téma FKSP – příspěvková organizace
Online
více informací registrovat

Webinář na téma Fond reprodukce, fond investic a investiční transfery
Online
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

30. března 2020 Dobrý den, vzhledem k nařízení vlády ČR rušíme kurzy v dubnu a květnu 2020. Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví!

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Webinář na téma Majetek a jeho odpisy
Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
1.10. - 31. 10. 2021 (odkaz na školení budete mít k dispozici 31 dnů)

Akreditace: Kurz není akreditován

Ukázka ze školení:

https://youtu.be/oygkJrPn0JU

https://youtu.be/rekvM4OZTgU

Cena kurzu je 1690 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 400 Kč (cena za osobu 1290 Kč)
4. posluchač a více – sleva 600 Kč (cena za osobu 1090 Kč)


Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení - přístup ke školení budete mít do 31. 10. 2021
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy


Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Právní rámec
2. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
3. Svěřený a vypůjčený dlouhodobý majetek (zákon č. 250/2000 Sb., 89/2012 Sb.)
4. Neodpisovaný majetek
5. Způsoby ocenění majetku u vybrané účetní jednotky
6. Evidence majetku a jeho zaúčtování
7. Pohyby majetku v evidenci a jejich návaznost na účetní zápisy v účetnictví
8. Technické zhodnocení – teorie + příklad
9. Dlouhodobý majetek pořízený z investičního transferu (SÚ 403), transferový podíl - výpočet
10. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 - Odpisování DM
11. Pořízení majetku úplatně
12. Pořízení majetku bezúplatným převodem
13. Pořízení majetku vlastní činností
14. Vyřazení majetku škodou, mankem
15. Vyřazení majetku likvidací
16. Vyřazení majetku prodejem
17. Vyřazení majetku vkladem do obchodní společnosti
18. Bezúplatné převody majetku mezi VÚJ a mezi neVÚJ
19. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710 – Dlouhodobý majetek
20. Majetek pořízený formou finančního leasingu
21. Reálná hodnota – majetek určený k prodeji
22. Technické zhodnocení u pronajatého majetku – příklad
Datum konání:
Místo:
Cena:
31. října v 0:00
Online
1 690 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt